Esdeveniments

           

 DINAR INSTITUCIONAL 2023

El dissabte dia 13 de maig es va celebrar el tradicional àpat del C.R.I.S. al restaurant del Museu Marítim de Barcelona, el Sr. Alfons Ferrer, President de l’Entitat va donar la benvinguda a les Autoritats que van assistir al acte:

Excm. General Sr. J. Luis Tobar, en representació dels GEAS de la Guàrdia Civil,

El segon Comandant de Marina, Sr. Jordi Bonet, va excusar l’assistència del Comandant i va assistir en representació seva i en  la pròpia.

El Cap del Grup de  Bussadors dels Mossos d’Esquadra, Sr. Jordi Marín i representants del mon de l’esport subaquàtic i la Federació. FECDAS

Abans de finalitzar l’acte, el President Sr. Ferrer va recordar una mica  l’historia del Centre de Recuperació i d’Investigacions Submarines des dels seus inicis, l’any 1954.

 

Va parlar dels complerts cursets que, des del primer any es feien, amb una dotzena de classes teòriques, en el mateix Museu Marítim, alternades amb mitja dotzena de classes de mar a Blanes o Palamós i el seu examen de mar, a bord d’un dragamines que, durant uns 15 anys, la Marina posava a la nostra disposició, amb tota la seva tripulació i amb, de vegades, un centenar d’alumnes juntament amb els seus monitors, es cercava una fondària de 30 metres, normalment davant del Maresme.

Va explicar que, els primers anys del CRIS, tots el problemes que passaven sota les aigües marines o interiors, els components de l’Entitat, acudien intentant solucionar-ho, recordant alguns fets, com el de l’Agost de 1965, la recuperació de dos espeleòlegs atrapats a la cova submarina de la Fou de Bor a la Cerdanya i la recuperació, al port de Barcelona, durant tres dies, llavors ja amb la col·laboració dels Bombers, de 50 marines de la sexta flota nord-americana, per la qual cosa l’Estat Nord-americà, ens va concedir una distinció i honorífica i la Marina espanyola, la Creu al Mèrit Naval.

També es va recordar el fet històric que va representar construir i instal·lar la primera Cambra de Recompressió de l’estat Espanyol que es va ubicar a l’antic Hospital de la Creu Roja, ara Dos de Maig. I que properament es traslladarà al Museu Marítim de Barcelona com objecte important de la història del busseig.

Actualment, el CRIS-UTH (Unitat de Terapèutica Hiperbàrica) gestionada pel nostre soci i assessor mèdic Dr. Jordi Desola, amb el seu equip, està instal·lada a l’Hospital Germans Broggi i és la cambra privada més gran del País, portant a terme tractaments, tant per accidents de descompressió, com per diverses malalties que curen o milloren la recuperació, amb l’ús d’oxigen hiperbàric.

També va prendre la paraula el Vicepresident Sr. Francisco Rosselló per explicar als assistents les motivacions de la nova Junta per tornar a donar impuls al CRIS desprès de un temporada de inactivitat deguda a la pandèmia i a la malaltia amb el fatal desenllaç de l’anterior president el benvolgut Lluis Valls.

Les motivacions, bàsicament i per resumir, son que el patrimoni immaterial i la història del C.R.I.S. no es perdin, ni tampoc els records en forma de trofeus, llibres de la extensa biblioteca, revistes editades, projectes realitzats, material antic, etc.

Ens va explicar que un dels motius de fer el dinar dins el Museu Marítim de Barcelona és la familiarització dels nostres socis amb aquest espai, perquè és on anirà a parar la primera cambra hiperbàrica del CRIS, que ara està acumulant pols a l’antic Hospital de Creu Roja.

A continuació va entregar un recordatori de reconeixement a quatre socis amb més de 50 anys a l’Entitat. I una menció especial al soci de més edat, 97 anys, Sr. Esteve Virallonga, per què molts d’aquests anys ha treballat generosament pel CRIS.

El Excm. General de la Guàrdia Civil, va dedicar unes paraules d’agraïment per haver-lo convidat al acte i felicitar als components del C.R.I.S. per tota la tasca realitzada en favor del medi marí.

El Sr. President va donar les gracies a tots els socis i simpatitzants assistents, tancant l’acte i fen vots perquè l’any vinent, que es complirà el 70 aniversari del C.R.I.S., es puguin tornar a trobar amb una quantitat més nombrosa de socis.