CURSOS B-1E

Practicaràs les diferents tècniques de busseig autònom amb la comoditat exclusiva del mètode d’instrucció per repetició de FECDAS en múltiples sessions, tant de piscina com en aigües obertes.

Algunes de les tècniques que aprendràs són les següents:

 • Muntatge de lʻequip autònom.
 • Desplaçament amb facilitat a l’aigua.
 • Respiració sota l’aigua amb regulador.
 • Control de flotabilitat.
 • Aprendre les maneres més senzilles per entrar i sortir de l’aigua.
 • Senyals manuals d’entesa subaquàtica
 • Buidatge de la màscara sota l’aigua, etc. etc.

ESTRUCTURA DE LES CLASSES

 • El curs es realitza en el període de dues setmanes, amb la distribució següent.
 • TEORIQUES: 12 hores. de teoria impartides a l’aula del centre amb mètode presencial i en línia segons es determini.
 • PISCINA: 5 hores de pràctiques a la piscina distribuïdes de dilluns a dijous/divendres
 • MAR: 2 dies Dissabte i Diumenge. (matins)

PROGRAMACIÓ DE SESSIONS

1er dia: Introducció i capítol 1

El teu Equip de busseig, (Com fer servir l’equip de busseig) Conèixer el teu equip, diferents materials, com el lleuger i manipulació dels reguladors, classes i gruixos del neoprè, muntatge i atalatges de l’armilla hidrostàtica (jaquet), etc.

2n dia: Capítol 2 i 3

Efectes de l’increment de pressió al cos, funcionament dels pulmons, narcosi per nitrogen, efectes de la disminució de la pressió, efectes de respirar aire comprimit, normes i senyals manuals, etc.

Respiració amb ampolla autònoma, (Planificació i realització de la immersió, tipus d’ampolles, connexions per adaptar els reguladors, revisions, reguladors, manòmetres etc.

3er dia: Capítol 4 i 5

Les limitacions per respirar a més d’una atmosfera de pressió, pressions parcials, microbombolles, etc.

Planificació i control de les immersions, taules de límits sense parades de descompressió, Taules d’intervals en superfície, Parades de seguretat, taules amb ordinadors o sense per a immersions successives, etc.

4rt. Dia: Capítol 6

Repàs i preguntes de tots els capítols, medi ambient oceànic, fauna i flora, etc. i examen teòric.

A totes les sessions es faran preguntes i respostes a la guia d’estudis, i així es verificarà la participació de l’alumne a l’aula, i si s’han interpretat correctament els conceptes impartits a classe.

ATRIBUCIONS:

Titulació nacional i internacional, podràs llogar material subaquàtic amb escafandre autònoma en qualsevol punt, podràs bussejar amb un company/a amb experiència o titulació superior a qualsevol part del món fins a la profunditat de 25m.

Titulació Bussejador – B1E – de FECDAS, reconeguda pel MAPA (Ministeri d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya).

REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL:

 1. Aprovar l’examen teòric corresponent.
 2. Aprovar l’examen pràctic a la piscina per accedir amb seguretat al mar.
 3. Aprovar l’examen pràctic al mar, exercicis bàsics repetitius efectuats a  piscina durant el curs, demostrant habilitat en el maneig d’equips amb escafandre autònoma en superfície i a l’aigua.

MATERIAL QUE LLIUREM A L’ALUMNE

 • Llibre i (Material didàctic)
 • Equip SCUBA (jacket, neoprè, regulador amb octopus i manòmetre, cinturó de ploms, ampolla d’aire.
 • Càrregues d’aire comprimit.
 • Llicència federativa (Assegurança obligatòria d’accidents amb la responsabilitat civil de busseig.
 • Un any com a soci actiu, participar de les nostres reunions i sortides col·lectives. Renovable cada any.
 • No inclou: Màscara, tub, aletes, guants i escarpins amb sola, (Et podem proporcionar tot el «Pack bàsic» a preu d’alumne del curs)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • 1 fotografies a color mida carnet, físic o digital JPG.
 • 1 Fotocòpia del DNI o passaport amb domicili actualitzat
 • Telèfon i correu electrònic
 • Certificat mèdic oficial d’especialista en medicina esportiva, en què s’especifiqui que no hi ha cap impediment mèdic per realitzar activitats subaquàtiques amb escafandre. (1) (2)
 • Preu per alumne, pel curs B1E: 380€
 • La revisió mèdica pel curs de busseig és recomanable. Al Club, et facilitem si tu ho desitges, la revisió mèdica a través de CRIS-UTH, amb el 50% dte. Centre de Medicina Hiperbàrica amb especialistes d´alta qualificació en medicina esportiva ubicat a l’Hospital Moisés Broggi de Sant Joan Despí.
 • Hi ha molts “Divings” que per sortir a bussejar amb ells, t’ho demanen com a requisit ineludible.

APÈNDIX:

 • Un cop finalitzat el curs d’iniciació, podràs accedir a cursos de nivell superior, com ara: Bussejador** i Bussejador*** Monitor/Instructor etc. Obtenint així un grau d’experiència superior, i gaudir més en les teves immersions.
 • Si es suspèn el curs per motius personals del alumne, es proporcionarà plaça pel curs següent o per un altre que li vagi bé. El pagament té una validesa de 4 mesos.
 • El Club organitza per a tots els socis interessats, sortides col·lectives de busseig i reunions setmanals els dijous.

AQUESTES SÓN LES ESPECIALITATS A QUÈ PODRÀS ACCEDIR:

 • Suport vital bàsic i RCP (Basic life support and RCP)
 • Salvament i rescat subaquàtic (Stress & Rescue)
 • Busseig Nocturn (Night & Limited Visibility Diving)
 • Busseig en restes i restes (Wreck Diving)
 • Busseig en coves/grutes (Cavern Diving)
 • Busseig amb vestit sec (Dry Suit Diving)